HOME

Rabu, 24 Agustus 2011

Sejarah Dan Tokoh-tokoh TQN


Sejarah dan tokoh tokoh T.Q.N.
               
Tarekat Qodiriyah wan Naqsyabandiyah yang di Suryalaya  adalah tarekat yang mu’tabaroh, yaitu sebuat tarekat yang  sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw. Salah satu cirinya bahwa tarekat itu mu’tabaroh adalah  memiliki silsilah guru atau disebut sanad mursyid dari terakhir sampai kepada Rasulullah saw secara bersam bung (muttashil). para Syekh  atau Mursyid dari terakhir sampai kepada Rasulullah  ti dak ada yang terputus, semuanya bersambung dan ma’dzun  untuk memberikan talqin dzikir kepada murid muridnya. Seorang Mursyid tidak seenaknya sendiri memberikan idzin kepada muridnya untuk memberikan talqin tersebut,  beliau sudah beristikharah dengan hasil yang  dapat diberikan dan dapat dipertanggungjawabkan.
               
                Bagi seorang yang diberi wewenang  untuk memberikan talqin dzikir  itupun tidak asal memberikan  talqin saja kepada seorang murid yang olehnya  diberikan we wenang untuk mentalqin, karena mereka  yang diberi talqin dzikir adalah  harus se suai dengan  Firman Allah  swt
فَاسْئَلُوْا َاْهَل الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونْ  ( النحل 43 )
Mereka tidak akan diberikan talqin dzikir apabila tidak meminta untuk di talqin. Proses meminta dapat dilakukan langsung sendiri-sendiri  kepada seorang Mur syid atau wakilnya  yang sudah madzun, dan mereka waktu  bertalqin  dapat seo rang2 atau ber rombongan .

                Kita baca dalam Silsilah  Guru Mursyid bahwa  di Suryalaya   sampai kepada  Al Syekh  H Sohibul Wafa Tajul ‘Arifin  sudah ke 37 berdasar urutan dari Allah swt, kalau dari Rasulullah saw berarti urutan ke 35. dan untuk para Wakil Talqin yang di berikan wewenang (ma’dzun ) untuk mentalqin yang dari  Al Syekh H Shobibul Wafa Tajul ‘Arifin berarti bila dari Rasulullah sudah ke 36 , dan bila dihitung dari Allah swt sudah ke 38, dan bagi mereka yang di talqin dari Wakilnya sudah ke 39 .

                Urutan silsilah tersebut adalah: 1 Allah swt, 2  Syd Jibril as, 3 Syd  Muhammad Rasulullah saw,  4.Syd  Aliy bin Abi Talib  krm wjh  5. Syd Husen bin ‘Aliy  ra.6. Syd Zainul ‘Abidin  ra. 7. Syd Muhammad Baqir ra. 8. Syd Ja’far al Shiddiq  ra.  9 Syd  Imam Musa al Kadhim ra. 10. Al Syekh Abu al Hasan  ‘Ali bin Musa  al Ridlo  ra . 11 Al Syekh Ma’ruf al Karkhy ra .12. Al Syekh Sirri al Saqity ra.  13. Al Syekh Abul Qosim al Junaedi al Bagdady  ra. 14, Al Syekh Abu Bakar Dzilfi al  Syibli  ra. 15  Al Syekh  Abu al Fadlol  (‘Abdu al Wahid  al Tamimi) ra. 16  Al Syekh Abu al Faraj  al Turtusi  ra. 17. Al Syekh Abu al Hasan ‘Aly  bin Yusuf al Qirsyi  al Hakary  ra. 18  Al Syekh Abu Sa’id al Mubarok bi ‘Aly  al Mahzumy  ra. 19 .L Syekh ‘Abdul Qodir al Jaelany   Q.s. 20.Al Syekh ‘Abdul ‘Ajiz  ra. 21. Al Syeh Muhaad al Hattak  ra . 22. Al Syekh Ayamsuddin  ra. 23. Al Syekh Ayarofuddin  ra. 24. Al Syekh Nuruddin ra. 25. Al Syekh Walyuddin  ra. 26. A; Ayekh Hisamuddin ra. 27 Al Syekh Yahya ra. 28. A; Ayekh Abu Bakar  ra. 29. Al ٍٍSyekh ‘Abdurrohim  ra. 30. Al Syekh ‘Utsman  ra.  31. Al Syekh ‘Abdul Fattah ra. 32. Al Syekh Muhamad Murod  ra. 33. Al Syekh Syamsuddin  ra. 34. Al Syekh Ahmad Khotib Syambas bin ‘Abdul Ghoffar  ra. 35. Al Syeh Tolhah ra  36. AlSyeh Abdullah Mubarok bin Nur Muhammad ra. 37 AlSyekh  H Shohibul Wafa Tajul ‘Arifin  ra. .
Adapun rinciannya diantaranya sebagai berikut :

Silsilah/Sanad Tarekat Qodiriyah dan Naqsyabandiyah .

                                         1.Allah swt.


                                                           2.Jibril As


                                         3. Muhammad SAW


               
4. Ali bin Abi Tholib                                                                 4. Abu Bakar Al-Sidiq
               
            5. Husain bin Ali                                                           5. Salman al-Farisyi

                6. Zaenal Abidin                                                  6. Qosim ibn Muhammad

                                                                                                                                                               
                7. M. Al-Baqir                                                                           7. Imam Ja’far Ash Shadiq
                               

                8. Ja’far Ash Shadiq                                                                 8. Abu Yazid Al-Busthami
                               

                9. Musa al Khadim                                                                    9. Abu Hasan Qarqani


                10. Ali Ibn Musa al Ridla                                                          10. Abu Ali Farmadi


                11. Ma’ruf al Karakhi                                                              11. Syekh Yusuf al Hamdani

                               
                12. Sirri al Saqati                                                                      12. Abdul Khaliq Guzdawani

               
                13. Abu Qasim Junaedi al-Bagdadi                                          13. Arif Riya Qari


                14. Abu Bakar al-Syibli                                                          14. Muhammad Anjiri


                15. Abd. Wahid al-Tamimi                                                     15. Ali Rami Tamimi


                16. Abal-Faraj al-Turtusi                                                      16. M. Baba Sammasi


                17. Abd. Hasan Ali al- Karakhi                                         17. Amir Kulali


                18. Abu Sa’id Mubarok al-Majzumi                                 18. Bahauddin al-Naqsabandi
               

                19. Abd. Qadir al-Jaelani                                                      19. M.Alauddin Attari


                20. Abd. Aziz                                                                            20. Ya’qub Jarekhi


                21. M. Hattaq                                                                           21. Ubaidillah Ahrari


                22. Syamsuddin                                                                      22. M. Zahidi


                23. Syarifuddin                                                                       23. Darwisi M. Baqi Billah
               

                24. Nuruddin                                                                          24. A. Faruq al-Shirhindi


                25. Waliyuddin                                                                      25. Al-Maksum al-Shirhindi


                26. Hisyamuddin                                                                   26. Saifuddin Afif Muhammad


                27. Y a h y a                                                                          27. Nur Muhammad Badawi


                28. Abu Bakar                                                                     28. Syamsuddin Habibullah Janjani


                29. Abd. Rahim                                                                29. Abd. Al-Dahlawi

                30. U s m a n                                                            30.Abu Sa’id al-Ahmadi


                31. Abd. Fattah                                 31. Ahmad Sa’id (w. 1277/1860 di Madinah)


                32. M. Murad (Makkah)                     32. M.Jan al Makki (w. 1266/1850 di Madinah)


                33. Syamsuddin (Makkah)                                                            33. Khalil Hilmi            34.Syekh Ahmad. Khatib al-Syambasi                34.M.Haqqial-Nazizi(w.1310        
(w. 1307/1878 di Makkah)                                           1884 di Madinah .             


                35. Syekh Thalhah


                36. Syekh Abdullah Mubarok


                37. Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin


Khalifah  Syekh Ahmad Hatib Sambas yang lain :
                                               
IV.Syekh M Isma’il   (Bali)
V .Syekh Yasin  ( Kalbar)
VI.Syekh H lampung  (Lampung)
VII.Syekh M Ma’ruf (Palembang)
VIII Nuruddin (Sambas)
                                                IX. Syekh M Sa’id (Sambas ).

                Keterangan :
Pada masa shahabat orang yang diberi ilmu batin oleh Rasulullah saw disebut  golongan asroriyah.    


Sumber: Ponpes Suryalaya

By Abu Bakar Bin Ahmad Mansor 
(S.Kom.I., C.St., CH., CHt., NNLP.,)

    

0 komentar:

Poskan Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More